Izbori BiH 2018

 

Obavještavaju se državljani Bosne i Hercegovine koji se nalaze na području Sjedinjenih Američkih Država da je u toku registracija glasača za glasanje izvan BiH za Opće izbore u BiH, koji će se održati u nedjelju 7.10.2018. godine. Prijave

birača za glasovanje izvan BiH moraju biti dostavljene u Centralnu izbornu komisiju BiH najkasnije do 24.07. 2018. godine u 24:00.

Popunjen obrazac prijave za glasanje izvan BiH treba biti potpisan istovjetno kao i dokument koji se prilaže zajedno s kopijom važećeg identifikacionog dokumenta, putovnica, osobna iskaznica ili vozačka dozvola, (i drugih traženih dokumenata ako imate status izbjeglica iz BiH), te dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH na adresu:

a) Izbori u Bosni i Hercegovini / Poštanski pretinac 451 / 71000 Sarajevo / Bosna iHercegovina ili
b) poslati telefaksom na sljedeće brojeve: +387 33 / 251-333 i +387 / 33 251-334 ili
c) elektronskim putem na e-mail: prijavapp@izbori.ba

Obrazac prijave može se naći na linku: OVDJE 

Također ispod ovog teksta nalaze se formulari (obrasci) koje možete preuzeti.

Provjera pristigle prijave se može izvršiti putem dežurnog telefona: +387 33 251 331 i +38733 251 332 ili na Е-mail: Info@izbori.ba

PREUZIMANJE OBRAZACA ( FORMULARA)

  1. VODIČ ZA PRIJAVU
  2. INFO ZA BIRAČE U INOZEMSTVU 2018
  3. PRP 1 OBRAZAC
  4. PRP 2 OBRAZAC

NAPOMENA:

Ukoliko je glasač pri popunjavanju obrasca odabrao da glasa u DKP-u BiH, a što bi sugerirali svim glasačima da prilikom registracije izjasne se da žele glasati u DKP-u BiH u Chicagu a ukoliko se ne stvore uvjeti za glasovanje u istom (o čemu odlučuje CIK BiH na osnovu iskazanog broja interesa građana), glasački listići će biti dostavljeni na adresu glasača putem pošte i na taj način će moći ostvariti biračko pravo.

PRIMJERAK FORMULARA ZA OSOBE SA BiH VAŽEĆIM DOKUMENTIMA
(Uz formular dostaviti kopiju uvjerenja o državljanstvu)

SaveSave

SaveSave