#ACAP2019 CLEVELAND CONFERENCE

The ACAP national conference is a Croatian-centric weekend filled with education, networking, making connections and building friendships. We aim to bring more than 500 professionals and dignitaries from across the U.S. and every corner of the globe, such as:  engineers, attorneys, journalists, artists, business executives, accountants, marketing professionals, healthcare professionals, graphic designers and students.

Conference weekend activities include: a welcome party, conference, gala dinner, yoga, sightseeing, social activities, and a fundraiser. Tomislav Mihaljevic, MD, Cleveland Clinic CEO and President, will be our keynote speaker.

It takes a lot of planning, dedication and work — everything Croatian DNA is made of — to prepare for an event of this magnitude. We need your help to show the world how amazing Cleveland is and how welcoming the Cleveland Croatians are. ACAP is looking for volunteers in the following areas: logistics, conference program, marketing, sponsorship, events and fundraising.

Email cleveland@croampro.com to volunteer or share a talent that you think could help with the conference. Visit croampro.com to learn more about ACAP.

 

Udruga Hrvatsko Americkih Strucnjaka (ACAP) Godisnja Konferencija

Sept. 19 – 22, 2019

Cleveland, Ohio

Godisnja ACAP-a konferencija je vikend ispunjen sa obrazovanjem, umrežavanjem, povezivanjem i izgradnjom prijateljstva. Cilj nam je dovesti više od 500 stručnjaka iz cijelog SAD-a i svih krajeva svijeta, kao što su: inženjeri, odvjetnici, novinari, umjetnici, poslovni rukovoditelji, računovođe, marketinški stručnjaci, zdravstveni djelatnici, grafički dizajneri i studenti.

Aktivnosti konferencijskog vikenda uključuju: domjenak dobrodošlice, konferenciju, gala večeru, jogu, razgledavanje, društvene aktivnosti i prikupljanje sredstava. Tomislav Mihaljević, dr. Med., Predsjednik klinike Cleveland Clinic, bit će naš glavni govornik.

Potrebno je puno planiranja, predanosti i rada – od čega je satkan hrvatski DNK – da se pripremi za događaj ove veličine. Trebamo vašu pomoć kako bismo svijetu pokazali kako je nevjerojatan Cleveland i kako su dobrodošli Hrvati u Clevelandu. ACAP traži volontere u sljedećim područjima: logistika, konferencijski program, marketing, sponzorstva, događanja i prikupljanje sredstava.

Pošaljite email na cleveland@croampro.com kako biste volontirali ili podijelili talent koji mislite da bi mogao pomoći pri konferenciji. Posjetite croampro.com da biste saznali više o programu ACAP i uclanili se.